Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 839

data

1596 agost 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir de Moia. Antic Marfa de Sant Pere de Marfa.

tipologia

Venda de cens

regest

Miquel Argemir, pages de Moia, ven a Antic Marfa, pages de Sant Pere de Marfa, un cens que rep sobre unes cases ubicades al coll de Sant Marti, prop de la vila de Moia, pel preu de 10 lliures.

notari

Joan Antoni Marfa, prevere de Vic.

testimonis

Jaume Guamira, rector de Sant Pere de Marfa. Joan Mas, diaca de Moia. Gabriel Pic, paraire de Moia, Pere Puigduera, pages de Castellter?ol, Joan Marfa. Sebastia Clusella, de Sant Leodegari de Castelle

poblacio

mides

Moia 84 x 27 cm

observacions

A l'inici del document surten anomenats Joana Marfa, hereva del mas Marfa, juntament amb altres persones de la parroquia com a marmessors del testament de Francesc Marfa, encara que la seva presencia
Tornar al llistat

administracio