Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 841

data

1596 gener 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Cuc d'Angles i Jaume Cuc d'Angles.

tipologia

apoca

regest

Gerard Cuc, advocat d'Angles, fill legitim i natural de Damia Cuc, d'Angles, reconeix que el seu germa Jaume Cuc, hereu i propietari del mas Cuc d'Angles, li ha pagat 175 lliures, en concepte de legitima paterna i matern

notari

Benet Mercader i Caldaduch, notari d'Angles

testimonis

Francesc Castell, alies Lluch, pages. Guillem Llayt?d'Angles.

poblacio

mides

Angles 26 x 37,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio