Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 842

data

1597 juny 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Valenti Saladich i Antoni, de Monistrol de Calders. Antoni Valls, de Fran?a, resident a Calders.

tipologia

Establiment de terres

regest

Valenti Saladich i el seu fill Antoni, propietaris del mas Saladich de la parroquia de Monistrol de Calders, estableixen en emfiteusi a Antoni Valls, braser provinent de Fran?a, pero resident a Calders, una pe?a de terra

notari

Joan Mas, notari de Moia.

testimonis

Valenti Bosch, prevere beneficiat. Valenti Puigmarti, ferrer de Monistrol de Calders

poblacio

mides

Monistrol de Calders 61 x 27 cm

observacions

El document especifica com Valenti Saladich es propietat usufructuaria del mas per raons de matrimoni.
Tornar al llistat

administracio