Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 843

data

1598 desembre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Morer de Moia. Pere Canudes, de Sant Feliu de Rodors.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Morer, pages de Moia i els seus venen a Pere Canudes, prevere de Sant Feliu de Rodors, un censal mort de 100 lliures a rao de 100 sous anuals de pensio. Ofereixen com a garantia unes cases amb hort ubicades al llo

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Bernat Casals, mestre de cases de Moia. Bartomeu Bigay, fuster de Moia.

poblacio

mides

Moia 57 x 83 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio