Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 844

data

1598 juny 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Elionor Casterana de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Elionor Casterana, vidua i usufructuaria dels bens que foren del seu marit, Francesc Castera, paraire de llana de Moia, i usufructuaria dels bens del seu fill, ven a la Comunitat de canonges i preveres de Moia, un cens a

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Sebastia Guamira, paraire de Moia. Pau Soler, resident a la casa del magnific Joan Vila, mercader de Vic.

poblacio

mides

Moia 38 x 67 cm

observacions

El cens de 22 sous estara destinat a la celebracio d'un aniversari en memoria del difunt Francesc Castera. El document fa referencia a l'establiment previ fet per Miquel Vilarrasa de les cases a la fa
Tornar al llistat

administracio