Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 846

data

1598 abril 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Elionor Casterana de Moia. Jaume Saiol de la Condal de Moia.

tipologia

Venda de terres

regest

Elionor Casterana, vidua i usufructuaria dels bens que foren del seu marit, Francesc Castera, paraire de llana de Moia, i usufructuaria dels bens del seu fill, ven a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, una pe?a de t

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Miquel Balles, mercader. Galceran Canudes, paraire de Moia.

poblacio

mides

Moia 39,5 x 55 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio