Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 848

data

1598 mar? 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Narcis Oliver, de Terrassa. Salvador Carreras d'Olesa de Montserrat

tipologia

Venda de censal mort

regest

Narcis Oliver, administrador dels aniversaris de la Capella de la Mare de Deu del Roser de Terrassa, ven un censal mort de 25 lliures a Salvador Carreras de la parroquia d'Olesa de Montserrat a rao de 25 sous anuals de p

notari

Jaume Mijans, notari de Terrassa

testimonis

Pere Burgada i Pere Riera, pagesos de Terrassa.

poblacio

mides

Terrassa 36 x 18 cm

observacions

Veure el document numero 836
Tornar al llistat

administracio