Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 849

data

1598 juny 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Valenti Abadal de Moia. Comunitat de Canonges i Preveres de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Valenti Abadal, paraire de Moia i els seus, venen un censal mort de 10 lliures a la Comunitat de canonges i preveres de Moia a rao de 10 sous anuals de pensio.

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Lloren? Prat, pages. Miquel Passarell, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 69 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio