Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 850

data

1598 octubre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Llu?sa Queralt resident a Barcelona. Antoni Magadins de Moia.

tipologia

Confirmacio de propietat

regest

Llu?sa Queralt, esposa del noble senyor Jaume Queralt, residents a Barcelona, senyora del castell de Rodors, confirma i ratifica a Antoni Magadins, propietari del mas Magadins de Moia, totes les terres i possessions que

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Jaume Roguerols, pages de Sant Joan d'Olo. Montserrat Vilater?ana, prevere de Moia

poblacio

mides

Rodors 30 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio