Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 851

data

1599 gener 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elies de Moia. Jaume Marfa de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Elies, paraire de panys de llana de Moia, hereu i propietari de la casa i de la heredat Elies, estableix al seu cunyat Jaume Marfa, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat el Ferreginal de'n Elies pel cens an

notari

NULL

testimonis

Jaume Guamira, prevere. Benet Verdaguer, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 28 cm

observacions

Aquest document sembla la copia simple del document 853
Tornar al llistat

administracio