Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 855

data

1600 febrer 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Masmorer i Mariona, de Barcelona. Francesc Serra de Barcelona

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Masmorer, paraire de llana i cardaire de Barcelona i la seva esposa Mariona, venen una pe?a de terra, a Francesc Serra, mercader de Barcelona. Aquesta pe?a de terra es troba ubicada al lloc anomenat La travessera de

notari

Joan Grasses, notari de Barcelona

testimonis

Jeroni Mas, mestre de cases. Cipria Pallafols, notari de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 58 x 58 cm

observacions

S'adjunta apoca. es possible que el document numero 865 sigui la part inferior d'aquest pergami.
Tornar al llistat

administracio