Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 857

data

1600 maig 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Serra i els seus fills Feliu i Gabriel Serra, de Moia. Miquel Rovira de Moia.

tipologia

Establiment de terres

regest

Jaue Serra i els seus fills Feliu i Gabriel Serra, hereus i propietaris de les cases i heretats anomenades d'en Feliu a Moia, estableixen en emfiteusi a Miquel Rovira, alies Coromines, resident al mas Coromines de Moia,

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Jaume Pi, paraire. Joan Parer, pages de Rodors

poblacio

mides

Moia 46,5 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio