Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 863

data

S. XVII

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Vall de Ferrerons. Bernat Ferrerons.

tipologia

Establiment de terres

regest

Pere Joan Vall, hereu i propietari del mas Vall, de Sant Pere de Ferrerons, estableix a Bernat Ferrerons de dita parroquia, una pe?a de terra pertanyent al mas Vall, ubicada al lloc anomenat el Sola del vall. El preu de

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 27,5 x 19,5 cm

observacions

Sembla copia simple
Tornar al llistat

administracio