Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 864

data

1581 agost 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Girbau

tipologia

Testament

regest

Testament de Salvador Girbau, paraire de llana de Clades de Monbui

notari

Enric Camporat, notari de Caldes de Montbui

testimonis

NULL

poblacio

mides

Caldes de Monbui 38 x 60 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio