Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 952

data

1623 desembre 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Rafel Vila de Talamanca

tipologia

Venda de censal mort

regest

Rafel vila, hereu i propietari del mas Vila de Talamanca, i la seva esposa Valentina, filla de Joan Camprubi, pages hereu del mas Camprubi de Talamaca, venen a la comunitat de canonges i preveres de la parroquia de Moia

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Valenti Singla, batlle de Talamanca. Francesc Escaiola, pages de Talamanca. Joan Serramalera, pages de Calders

poblacio

mides

Talamanca 82 x 81 cm

observacions

S'adjunta apoca i presa de possessio
Tornar al llistat

administracio