Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 954

data

1621 febrer 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Soler de Terrades de Sant Feliu de Rodors

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Soler de Terrades, hereu propietari del mas Soler de Terrades, de la parroquia de Sant Feliu de Rodors, i els seu fill Manel, venen a la comunitat de canonges i preveres de Moia un censal mort de 200 sous anuals de

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Joan Pujades, paraire de Moia. Francesc Torra, pages de Santa Maria d'olo

poblacio

mides

Rodors 53 x 53 cm

observacions

S'adjunta apoca. Sembla, encara que no queda massa clar, que el censal mort es troba establert sobre els bens d'un mas anomenat Vilalta de Sant Feliu de Roudors
Tornar al llistat

administracio