Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 955

data

1624 agost 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Montserrat Didac Vilarassau, paraire de Moia i Pere Mas, mercader de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Montserrat Dida Vilarassau, paraire de llana de Moia, fill de Joan Miquel Argemi, alias Vilarassau, ven a Pere Mas, mercader de Moia, un censal mort de 50 sous anuals de pensio pel preu de 50 lliures

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Lloren? Canudes. Miquel Jaumar, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 72 x 69,5 cm

observacions

S'adjunta apoca i presa de possessio
Tornar al llistat

administracio