Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 956

data

1526 abril 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Lloren? Lordes de Sanahuja i Joan Ginebiosa, mercader de Guissona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Lloren? Lordes, del lloc de Salvanera, sindic i procurador constitu?t per la universitat de la vila de Sanahuja, i Pere Masco, del mas Masco de Sanahuja, venen a Joan Ginebiosa, mercader de Guissona, un censal mort de 50

notari

Joan Marti roig, notari d'urgell

testimonis

Miquel alonso, prevere. Berenguer ribera, mercader de Guissona

poblacio

mides

Sanahuja 11 x 49 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio