Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 958

data

1628 agost 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Pon? Sagols, pages i Galceran Closells, rector de Pinedes

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pon? Sagols, pages de Pineda, de la parroquia del castell de Llagostera, ven a Galceran closells, prevere abdomedari de Pineda, un censal mort de 57 sous anuals de pensio pel preu de 57 lliures

notari

Jaume Carbonell, notari de Llagostera

testimonis

Joan Mestre, prevere i rector de Llagostera. Roc Vidal, alias Lladenta, pages de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 26 x 40 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio