Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 963

data

1631 maig 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat March i Jalpi i Pere Antic Ribot, metge de Girona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat March i Jalpi, senyor domiciliat a girona, ven a Pere Andreu Ribot, metge de girona, un censal mort de 102 sous anuals de pensio pel preu de 102 lliures

notari

Salvi Fabre, notari de Girona

testimonis

Rafel Artibalga. Josep vicen?, metge de Girona

poblacio

mides

Girona 23,5 x 54 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio