Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 964

data

1632 abril 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Viroles, pages de Cils

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Joan Viroles, pages de Cils, diocesis de Girona, fa donacio a la seva filla Esperan?a, de 20 lliures en concepte de dot esponsalici, amb motiu del seu casament amb Gerard Bomago.

notari

Joan Riera, notari de girona

testimonis

Pere Rigot i Feliu, pages de Cils. Miquel Gelat de riudarenes

poblacio

mides

Cils 24,5 x 33,5 cm

observacions

S'adjunta document d'apoca i de renuncia dels drets de legitima.
Tornar al llistat

administracio