Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 969

data

1650 abril 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Jeroni Mas, de Sant Andreu de Salou i Rafel Vivet, ciutada de Girona

tipologia

Venda de violari

regest

Roc Franch, notari de Girona, dona fe de com li ha arribat un document a les seves mans on s'especifica que Jeroni Mas, propietari del mas Mas de Sant Andreu de Salou, vicaria de Girona, ven a Rafel Vivet, ciutada de Gir

notari

Roc Franc, notari de Girona

testimonis

Antic Negra, pages de Girona. Llatzer Valls, oller de Girona

poblacio

mides

Sant Andreu de Salou 28 x 25,5 cm

observacions

No es dona la data del document del qual es parla, ni tampoc en nom del notari qui signa. Nomes especifica que s'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio