Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 979

data

1580 mar? 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Ferres, pages de Cardona i Pere Anton Clos, pages de Calaf

tipologia

Venda de censal mort

regest

Salvador Ferres i el seu fill Pere Joan, pagesos de l'Aleny, abadiat de Cardona, diocesis de Vic, venen a Pere Anotn Clos, pages de Calaf un censal mort de 30 sous anuals de pensio pel preu de 30 lliures

notari

Jaume Vidal, notari de Calaf

testimonis

Jaume Soler. Francesc, pages de Mirambell

poblacio

mides

Calaf 40 x 66,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio