Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 980

data

1584 abril 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Soler, traginer de Manresa i Jeroni Planella, prevere de Barcelona

tipologia

Venda de violari

regest

Joan Soler, traginer de Manresa i la seva esposa Agnes venen a Jeroni Planella, prevere de Barcelona un violari de 52 lliures que sera redimit a rao de 7 lliures i 10 sous anuals

notari

Pere Torras, notari de Manresa

testimonis

Joan Porta, praire de panys de llana. Rafel Cardona, notari de Manresa

poblacio

mides

Manresa 68 x 86,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio