Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C04

data

1265 abril 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Ferrer de Riudors i Guillem Comtal de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Ferrer Riudors i la seva esposa Geralda estableixen a Raimon Comtal i la seva esposa Guillelma una pe?a de terra ubicada prop del Pla Argemir de Moia pel cens anual de 8 sous

notari

Bernat Torrent, notari de Moia

testimonis

Ferrer Montbru. Berenguer de Santaman?. Bernat de Plarus

poblacio

mides

Moia 19 x14 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio