Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C53

data

1567 abril 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Elionor Durana, vidua de Raimon Duran, pages d el'Estany i Jaume Saiol de la Condal de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Elionor Durana, vidua de Raimon Duran, pages de l'Estany i el seu fill antic, a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, propietari del mas Ferrer de Moipa des del 1560, conforme li ha pagat les 9 lliures

notari

Miquel Vilarrassa, prevere de Moia

testimonis

Francesc Garriga, pages. Miquel Bussanya, paraire de panys de llana de moia

poblacio

mides

Moia 47 x 17 cm

observacions

No s'especifica el motiu del deute, pero es possible que tingui a veure amb la compra del mas Ferrer per part de Jaume Saiol. Tampoc no s'especifica quina relacio te Caterina amb Elionor Durana.
Tornar al llistat

administracio