Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C58

data

1579 desembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Sio de Moia i Bernat Doria d'Hostalrich

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Miquel Sio, pages de Moia, originari de Sant Fruitos de Bages, al seu cunyat Bernat Doria, capita del castell d'Hostarich, conforme li ha pagat les 55 lliures que li devia en concepte de dot esponsalici pe

notari

Antic Girbau, notari d'Hostalrich

testimonis

Esteve Puig, mercader. Jaume Camps, notari

poblacio

mides

Moia 26 x 29 cm

observacions

Pergami format per dos documents. Al primer es fa el pagament de 37 lliures i a l'altre la resta.
Tornar al llistat

administracio