Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C60

data

1584 gener 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Andreu, pages de Fals i Joan Soler de Terrades, pages de Rodors

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Andreu, pages de Sant Vicen? de Fals al seu sogre Joan Soler, pages de Sant Feliu de Rodors, propietari del mas Soler de Terrades, conforme ha pagat les 230 lliures que li devia en concepte de dot es

notari

NULL

testimonis

Jaume Balles, rector de Calders. Valenti Coromines de Manresa

poblacio

mides

Rodors 32 x 41 cm

observacions

Sembla una copia simple, doncs no hi han signatures oficials.
Tornar al llistat

administracio