Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 501

data

1507 juliol 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Catart de Barcelona, Isabel. Jaume Cuireter de Barcelona

tipologia

Venda de censal mort

regest

"Joan Catart, advocat de Barcelona, procurador de Isabel, germana seva i esposa de Joan Ubach, mercader de Barcelona, ven a Jaume Cuireter, ""cacari"" de Barcelona, resident a Moia, administrador dels aniversaris de l'es

notari

Joan Comapregona, prevere de Moia

testimonis

Gabriel Gomar, teixidor. Salvador Peret, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 49 x 47 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio