Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 506

data

1509 desembre 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Tosques de Sant Joan d'Olo i Pau Alzina de Santa Maria d'Horta.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Salvador Tosques, propietari del mas Tosques de Sant Joan d'Olo a Pau Alzina de Santa Maria d'Horta conforme li ha pagat el blat i els 3 sous que li devia.

notari

Pere Antic, notari de Manresa

testimonis

Jaume Vilapi de Santa Maria d'Olo. Valenti Sant Joan de Sant Joan d'Olo

poblacio

mides

Santa Maria d'Horta 33 x 21 cm

observacions

Veure el document 492
Tornar al llistat

administracio