Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 511

data

1513 gener 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Busquet, de Barcelona. Cesar i Catalina Lesanrasa

tipologia

apoca

regest

Antic Busquet, notari de Barcelona, procurador de Cesar i Catalina, de la familia Lesanrasa, procuradors reials, reconeix als jurats representants de la vila de Moia que els han pagat allo que va ser decretat per la seva

notari

Bernat Climent, notari de Barcelona

testimonis

Antoni Conill i Rafael Porquer, diputats reials.

poblacio

mides

Moia 20,5 x 19,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio