Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 514

data

1516 maig 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Paulies

tipologia

Venda de censal mort

regest

Venda d'un censal mort de 20 sous anuals de pensio pel preu de 20 lliures per Joan Paulies

notari

NULL

testimonis

Antoni Tantalaya, teixidor de Guissona, Pere Truyas, paraire de Solsona

poblacio

mides

Guissona 57,5 x 14 cm

observacions

Fragment de document impossible donar mes dades
Tornar al llistat

administracio