Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 518

data

1520 desembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Cuc

tipologia

apoca

regest

Margarida, filla de Salvi Cuc del Mas Cuc d'Angles, reconeix que el seu pare li ha donat 60 lliures en concepte de legitima paterna i materna sobre els seus drets sobre el mas Cuc.

notari

Pere Vidal, prevere beneficiat de la capella del Castell d'Angles.

testimonis

Salvi Espinas, artesa. Joan Mas, pages, d'Angles.

poblacio

mides

Angles 31,5 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio