Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 521

data

1521 gener 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Vall de Sant Julia de Llor.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Venda d'un censal mort de 10 sous anuals de pensio a Joan Vall, pages de Sant Julia de Llor pel preu de 10 lliures pels administradors de l'hospital d'Angles

notari

Pere Vidal, notari d'Angles

testimonis

Francesc Broginet, batlle d'Angles, Miquel Boada, procurador d'Angles.

poblacio

mides

Angles 33,5 x 20,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio