Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 522

data

1521 setembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Constan?a Cuc

tipologia

apoca

regest

Constan?a, filla de Salvio Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles i la seva esposa Blasa, reconeix haver rebut del seu pare 60 lliures en concepte de legitima amb motiu del seu casament amb Miquel Finestres de Santa Coloma

notari

Pere Vilar, prevere beneficiat d'Angles.

testimonis

Bartomeu Gallifa, pages d'Amer, i Marti Mansonell, mestre de cases de Fran?a.

poblacio

mides

Angles 29,5 x 25 cm

observacions

Veure Doc. 523 i 524
Tornar al llistat

administracio