Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 523

data

1521 setembre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Mateu Finestres i Miquel Finestres. Salvi Cuc

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Mateu Finestres de Santa Coloma de Farners i el seu fill Miquel a Salvi Cuc pel pagament de les 60 lliures en concepte de dot esponsalici pel casament de la seva filla Costan?a Cuc amb Miquel Finestres.

notari

Joan Guilarra, notari de Santa Coloma de Farners

testimonis

Guillem Belloc, militar. Bartomeu Rexach de la parroquia de l'Esparra.

poblacio

mides

Santa Coloma de Farners 25,5 x 19 cm

observacions

Veure Doc. 522 i 524
Tornar al llistat

administracio