Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 537

data

1626 desembre 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Pijoan de Llagostera. Pere Antic Ribot de Girona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Antoni Pijoan, propietari del mas Peioan del ve?nat del Pineda, del terme de Llagostera, a Pere Antic Ribot, metge de Girona pel pagament de 6 lliures i 10 sous en concepte del lloguer durant el periode d'

notari

Joan Picaperes, notari

testimonis

Jeroni Picaperes, prevere. Joan Nesauler, notari de Girona

poblacio

mides

Llagostera 24,5 x 43 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio