Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 538

data

1526 mar? 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Fabrega d'Orista. Elisabet Moncabrera de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Fabrega, de Sant Andreu d'Orista, hereu del mas Fabrega, ven a Elisabet Moncabrera, esposa de Bernat Colomer de Moia, un censal mort de 42 sous de pensio anual pel preu de 42 lliures. Aquesta pensio es assignada a l

notari

Francesc Castera, prevere de Moia

testimonis

Pere Barrera, prevere de Moia i Bernat Coma de Sant Jaume de Moia

poblacio

mides

Moia 62,5 x 51,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio