Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 539

data

1526 abril 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvi Cuc, Damia Cu i Salvi Cuc

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Salvi Cuc, fill de Salvi Cuc i germa de Damia Cuc, conforme a rebut 60 lliures en concepte de legitima paterna i materna i renuncia a tots els seus drets hereditaris sobre el mas Cuc.

notari

Pere Vidal, prevere i notari de Llagostera

testimonis

Joan Masbarnat, paraire d'Angles i Joan Gordia, alies fornet, d'Angles

poblacio

mides

Angles 29 x 23 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio