Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 540

data

1526 novembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Trasseria d'Orista. Gaspar Brugueroles de Castellter?ol

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Trasseria de Sant Andreu d'Orista ven un censal mort de 100 sous anuals de pensio a Gaspar Brugueroles de Castellter?ol pel preu de 100 lliures

notari

Francesc Castera, prevere de Moia

testimonis

Gaspar Sala i Joan Pereareny, paraires de Moia. Bartomeu Puigsubirats. Bernat Iglesias, Joan Viladara de Moia

poblacio

mides

Castellter?ol 52 x 35 cm

observacions

apoca. Fragment de document. Falta la part inicial
Tornar al llistat

administracio