Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 541

data

1526 maig 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira, de Barcelona, angela. Jeronima de Copons. Bartomeu Moles. Barcelona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Rovira, mercader de Barcelona i la seva esposa angela, venen un censal mort de 30 sous anuals de pensio a Jeronima de Copons, monja i sagristana del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona i a Bartomeu Mol

notari

Pere Glitons, notari de Barcelona

testimonis

Bartomeu Lorens. Francesc Capa, assaonadors de pell de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 59 x 73 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio