Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 545

data

1527 maig 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Cuc d'Angles i Salvi Cuc

tipologia

apoca

regest

Miquel, fill de Salvi Cuc d'Angles i propietari del mas Cuc, reconeix haver rebut 40 lliures en concepte de legitima materna i paterna sobre els seus drets sobre el mas Cuc d'Angles.

notari

Pere Vidal, prevere i notari d'Angles

testimonis

Jaume Carrera, paraire d'Angles. Gereu Mas, pages d'Angles

poblacio

mides

Angles 25 x 18,5 cm

observacions

Veure Doc. 546
Tornar al llistat

administracio