Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 552

data

1529 febrer 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan d'Orissa, alies Plasencia, Catarina, de Barcelona Miquel Vilanova de Barcelona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan de Orissa, alies de Plasencia, guanter de Barcelona, i la seva esposa Caterina, venen un censal mort a Miquel Vilanova, formatger i revenedor de Barcelona, amb una pensio de 177 sous anuals, pel preu de 290 lliures

notari

Rafael Puig, notari de Barcelona

testimonis

Pere Pamies Casademunt i Joan Soler sabater de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 54 x 59 cm

observacions

S'adjunta apoca signada el 17 de mar? de 1530 hi ha una copia que es el Doc. 554
Tornar al llistat

administracio