Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 553

data

1529 octubre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Jordi Joan de Planella, de Talamanca, Bernat Joan, i Sebastia Roca de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jordi Joan de Planella i de Talamanca i el seu fill Bernat Joan, venen a Sebastia Roca, prevere de Moia, un censal mort de 73 sous anuals de pensio, establert sobre els bens del mas Vilater?ana de Calders pel preu de 72

notari

Joan Cavi, prevere de Moia

testimonis

Joan Barriol, sots vicari de Santa Maria de Talamanca. Bernat Joan Dotzira, paraire de llana, parent de Jordi Joan Planella.

poblacio

mides

Moia 56 x 37 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio