Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 559

data

1531 abril 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Clusella, fill Joan, Pau Alzina de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Clusella i el seu fill Joan, propietaris del Mas Clusella de la parroquia de Sant Llogari de Castellet a Pau Alzina, paraire de llana de Moia, conforme ha cobrat 12 lliures en concepte de la venda d

notari

Pere Barrera, prevere de Moia

testimonis

Jaume Elies, sotsvicari. Joan Pere Soler, paraire de llana de Moia.

poblacio

mides

Marfa 31,5 x 19,5 cm

observacions

El Mas es propietat del monestir de Sant Benet de Bages que tambe signa el document. La venda del mas es signada per Pere Cuireter, prevere i notari de Moia al mateix dia en un altre document
Tornar al llistat

administracio