Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 560

data

1531 mar? 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Planella de Castellar

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Planella, senyor del castell de Castellar de la parroquia de Sant Andreu de Castellar, resident a Moia, ven un censal mort de 34 sous de pensio anual pel preu de 34 lliures

notari

Pere Cuireta, prevere de Moia

testimonis

Gaspar Argemi, pages. Pere Carrer, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 48,5 cm

observacions

Pergami fragmentat, lectura incomplerta
Tornar al llistat

administracio