Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 564

data

1532 mar? 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Fabrega d'Oriasta i Pere

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Fabrega, hereu i propietari del mas de la Fabrega d'Orista, ven un censal mort a Pere ??, de la mateixa parroquia de 11 sous anuals de pensio pel preu de 11 lliures

notari

Nord Benet, prevere de Sant Feliu Sasserra

testimonis

Jordi Roig, Francesc Benet, preveres

poblacio

mides

Orista 40 x 67 cm

observacions

Fragmentat i malmes. S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio