Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 565

data

1533 juliol 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Otzet de Moia. Gabriel Gomar de Barcelona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Otzet, paraire de llana de Moia a Gabriel Gomar, droguer de la ciutat de Barcelona, en reconeixament del pagament de 15 lliures en concepte de la venda d'un censal mort de 15 sous anuals de pensio.

notari

NULL

testimonis

Francesc Puig, pages de Barcelona. Arnau Sola, pages de Sant Joan d'Olo

poblacio

mides

Moia 56 x 26,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio