Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 567

data

1534 abril 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Corona de Moia. Eladi Argemi i Joan Pere Pla de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Corona, paraire de panys de llana de Moia, ven un censal mort de 20 sous anuals de pensio a Eladi Argemi i Joan Pere Pla, administradors del baci de les animes de l'esglesia de Moia pel preu de 20 lliures

notari

Pere Cuireter, prevere de Moia

testimonis

Pere Corner. Joan Canudas, paraires de Moia.

poblacio

mides

Moia 56,5 x 59,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio