Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 569

data

1535 febrer 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Bertran, i monges de Sant Daniel.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per la congregacio de monges del monestir de Sant Daniel a Bartomeu Beltran, de la parroquia de Sant Mateu de Montnegre, en reconeixament del pagament de 25 lliures per la redencio d'un censal mort de 25 sous

notari

Joan Gomech, notari de Girona

testimonis

Gaspar Benet, notari de Girona. Francesc Arcuada de Sant Pere.

poblacio

mides

Girona 50 x 33,5 cm

observacions

S'especifica que el convent es constru?t prop dels murs de Girona
Tornar al llistat

administracio